EviCare Logo

Hoe kun je Practice based Evidence werken met EviCare?  

Het Practice based Evidence werken is hetgeen wat EviCare uniek maakt. EviCare is ontwikkeld door verschillende beroepsorganisaties uit de complementaire zorg die, samen met hun leden, de effectiviteit van hun zorg willen aantonen. Dat doen ze door met elkaar Practice based Evidence te werken en zodoende data te verzamelen waarmee ze de effectiviteit van hun behandelingen kunnen aantonen. Hoe dat precies werkt in EviCare, dat leggen we je graag uit.

Wat is Practice based Evidence werken?

Practice based Evidence werken betekent dat de ervaringen van de behandelaar en de gegevens van de individuele patiënt meegenomen worden in het aantonen van de effectiviteit van de behandeling. Met andere woorden, men gebruikt onderzoeksmatig de geanonimiseerde gegevens van cliënten om aan te tonen dat een behandeling effectief is. Deze resultaten combineert men vervolgens met de gegevens van de behandelaar. Vanuit deze combinatie ontstaat dan een reëel beeld van de effectiviteit van de behandeling.

Het uitganspunt van Practice Based Evidence werken is dat er geen gemiddelde patiënten bestaan en dat richtlijnen niet moeten leiden tot standaard zorg. Juist door Practice Based Evidence te werken kan op individueel niveau gekeken worden naar de effectiviteit van de behandeling bij de betreffende patiënt en de behandeling op individueel niveau worden aangepast.

‘Aantoonbaar Beter’
Praktijken waar met EviCare gewerkt wordt, krijgen het ‘Aantoonbaar Beter’ keurmerk. Dit is een keurmerk voor praktijken die voldoen aan verschillende criteria, welke gebaseerd zijn op het inzichtelijk maken van de effectiviteit van de behandeling van de zorgverlener. Hierdoor krijgen cliënten zelf ook inzicht in het effect van de behandeling en kunnen ze nog meer betrokken worden bij hun behandeling. Door dit inzicht kan er specifieker en dus efficiënter, behandeld worden. De kwaliteit van de behandeling kan hierdoor aanzienlijk verbeteren.

Hoe het werkt in EviCare
In EviCare zijn drie verschillende manieren om de effectiviteit van de behandeling te meten.

 1. Cliëntenniveau
  Dit is misschien wel het makkelijkste en in eerste instantie de meest gebruikte manier. Jouw cliënt krijgt voorafgaand aan ieder consult een lijst waarop hij/zij de ernst van de klachten of problemen aangeeft. Er wordt ingevuld hoe het gaat en in welke mate er bepaalde klachten aanwezig zijn. Omdat jouw cliënt deze lijst regelmatig invult, kun je zien hoe het gaat en of jouw behandelingen effectief zijn. Gaat de klacht, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, van niveau 3 (zeer veel last) naar niveau 0 (geen last), dan weet je dat je behandeling, als het gaat om vermoeidheid, effectief is. Is het niet verbeterd en wellicht zelfs verslechterd? Dan weet je dat je de behandeling moet aanpassen.  
 2. Praktijkniveau
  Het meten op praktijkniveau ga je waarschijnlijk pas na een paar maanden doen. Dit kan namelijk pas als je voldoende data hebt verzameld. (M.a.w. als je veel verschillende cliënten hebt behandeld.)
  Met een speciale rapportagetool, waarbij de data eerst geanonimiseerd en versleuteld zijn, kun je zelf heel veel verschillende soorten rapportages in EviCare maken. Zo kun je de effectiviteit op klachtenniveau meten, de effectiviteit op behandelingsniveau, selecties maken op groepen, leeftijd, tijdsperioden en dit allemaal in verschillende vormen met elkaar combineren.

  Je kunt bijvoorbeeld zien hoeveel van jouw cliënten vooruit (of achteruit) zijn gegaan met vermoeidheidsklachten. Dit kun je in totaal zien maar je kunt dit ook specificeren. Wat zijn de resultaten van jouw specifieke behandeling (bijvoorbeeld acupunctuur) bij cliënten met vermoeidheidsklachten. Zo kun je precies zien op welke klachten jouw behandeling goed werkt en welke wat minder.

  Bovendien meet EviCare ook de effectiviteit van de behandeling 3 maanden na afsluiting van de behandeling. Hiermee kun je dus ook na de behandeling zien wat het uiteindelijke effect is geweest. De tevredenheid van je cliënten wordt dan ook gelijk gemeten. Ervaring heeft geleerd dat dit zeer waardevolle feedback kan zijn voor jou als zorgverlener om je te helpen jezelf verder te ontwikkelen. Cliënten ervaren het werken met EviCare als zeer professioneel. Het geeft een goed gevoel betrokken te worden bij de behandeling, serieus te worden genomen en feedback te mogen geven.

  De rapportages op praktijkniveau tonen jouw effectiviteit als zorgverlener met (zuivere) data aan. Aan de hand van deze data kun je het gesprek vanuit gelijkheid aangaan met artsen, zorgverzekeraars en anderen. Je kunt immers aantonen dat je behandeling effectief is

 3. Beroepsorganisatieniveau
  Ook jouw beroepsorganisatie kan deze rapportages maken, maar dan over de gehele beroepsorganisatie. Hiermee kunnen zij de effectiviteit van hun leden aantonen en gesprekken voeren met andere partijen als het gaat om de kwaliteit van hun beroepsorganisatie. De data hiervoor zijn uiteraard ook eerst geanonimiseerd en versleuteld voordat de rapportage wordt gemaakt en daarom nooit te herleiden naar therapeuten of cliënten.

Online enquête

Polling Form (#4)

Categorieën

© 2023 Evicare Privacy statement Algemene voorwaarden Ontwikkeld door Infused
phoneenvelope